Deviraten beleggen

We kennen allemaal het basis product zoals een aandeel, een product waarin je direct kunt beleggen. Nou kun je er ook voor kiezen om door middel van derivaten te beleggen. Dan beleg je niet in het aandeel zelf maar in een afgeleid product, gebaseerd op dat aandeel. 

Hoe werkt dit nou?

Wat zijn derivaten?

Een derivaat heeft geen goede reputatie. Er wordt veel over geschreven in het nieuws, vooral over de grote risico’s die de handel in derivaten met zich meebrengt.

De letterlijke vertaling van derivaat is afgeleide. Een derivaat geeft de koper het recht om iets voor een bepaalde koers te kopen of te verkopen. Datgene wat gekocht of verkocht mag worden is de onderliggende waarde. De waarde van een derivaat hangt dus samen met die van de onderliggende waarde. Het zijn beleggingsproducten die afgeleid zijn van aandelen, obligaties, indices, grondstoffen of valuta.

Het zijn zeer complexe beleggingsproducten voor de ervaren belegger.

Derivaat betekenis

Het handelen in derivaten bestaat al heel erg lang, in de 16e eeuw dekte boeren hun risico’s af met derivaten. dit was een manier voor de boeren om hun oogst tegen een vooraf afgesproken prijs te verkopen, en zo het risico van verlies in te dekken.

Met derivaten wordt er gespeculeerd over een toekomstige prijs. Voor de belegger is het een speculatie, en voor de verkoper is het een kans om een risico af te dekken. Je kunt hierbij denken aan een boer welke zijn oogst in de toekomst wilt verkopen tegen een vaste prijs om de risico’s te verminderen. Alleen wanneer hij een mislukte oogst heeft of een meer succesvolle oogst is de prijs minder. Een boer zal zo’n afspraak maken om financiële tegenvallers tegen te gaan. Deze prijs afspraak is een derivaat.

Derivaten werken altijd met een hefboom. Dit zorgt ervoor dat je inleg wordt vermenigvuldigd, en je hierdoor een zeer hoog rendement kunt behalen. Maar je kunt dus ook een groot verlies draaien als de koers naar beneden zakt.

Een voorbeeld van een bekende derivaat is een CFD of de optie. 

Voorbeeld van een derivaat

Vandaag staat een aandeel op 50 euro. Een investeerder zegt tegen een belegger: ‘Betaal mij 10 euro en vanaf dat moment zijn alle winsten boven de 40 euro van jou.’ Dat lijkt aantrekkelijk. Gaat het aandeel naar 100 euro, dan is die 10 euro maar liefst 60 euro waard. Een winst van 60 euro betekent dat de oorspronkelijke investering zes keer meer waard is. Wanneer het aandeel 50 euro waard blijft, dan is de 10 euro nog steeds 10 euro. Gaat het aandeel naar beneden? Dan is de belegger zijn 10 euro kwijt. Meer verlies is niet mogelijk. Beleggers en investeerders zo op deze manier een hele hoop verschillende soorten afspraken maken.

Soorten derivaten 

  1. CFD

Contract for Difference, waarbij je een contract voor het verschil koopt. In plaats van het product (bijvoorbeeld een aandeel) koopt de belegger het verschil van de waarde van een product bij aankoop en verkoop. 

2. Opties

Hiermee koopt een belegger het recht om een instrument tegen een bepaalde prijs te kopen. Hiermee is de belegger niet verplicht tot koop. De prijs is van te voren vastgesteld en hiermee is het eigenlijk een speculatie op de prijs.

3. Futures

Een future is is zoals een optie maar dan met een verplichting. De belegger gaat een contract aan om een instrument te kopen tegen een bepaalde prijs op een bepaalde datum.

4. Swaps

Bij Swaps ruilen twee partijen rentebetalingen. Dit om een renterisico in te dekken of een rentepositie in te nemen. De waarde van een swap wordt bepaald door de rentestand.

Voordelen derivaat

Het grote voordeel van een derivaat is dat je vaak met een hefboom belegt, en er een heel hoog rendement kan worden behaald. Dit is de aantrekkingskracht van veel derivaten. Dus dezelfde positie in de onderliggende waarde maar met minder kapitaalbeslag. 

Voordelen

  • Met derivaten kan je speculeren op de stijgende en dalende koersen (short selling)
  • Dankzij een hefboom de mogelijkheid tot hoge rendement met relatief kleine investering
  • In alle bekende aandelen beleggen met financiële derivaten
  • Snel inspelen op gebeurtenissen op de markt en op korte termijn verdienen
  • De mogelijkheid om het risico over te dragen van de ene partij naar de andere, ook wel hedging genoemd

Nadelen:

  • Derivaten zijn complexe beleggingsproducten en zijn niet geschikt voor beginnende beleggers
  • Door de hefboomwerking zijn grote winsten mogelijk, anderzijds kunnen deze ook zorgen voor grote verliezen
  • Doorgaans worden bij derivaten zeer hoge kosten gerekend
  • De marktwaarde van de derivaten vertegenwoordigen geen reële waarde.

Graag vermelden we dat derivaten over het algemeen genomen uitsluitend geschikt zijn voor ervaren, actieve beleggers en niet geschikt voor vermogensopbouw op de lange termijn. 

Dit zijn relatief risicovolle producten, en wij adviseren startende beleggers ook om hier niet mee te beginnen. Beleggers die hier wel in willen handelen kunnen het beste eerst kiezen voor een demo account, en zo het handelen in derivaten onder de knie krijgen. Brokers zoals DeGiro bieden een prima demo account aan waarbij je kunt oefenen zonder echt geld te verliezen.

Plus500 is de beste broker in Nederland voor het beleggen in derivaten zoals CFD’s op aandelen, valuta, grondstoffen en opties. CFD’s maken het mogelijk om eenvoudig te speculeren op stijgende en dalende koersen. Je kunt bij Plus500 een demo account aanmaken en op een veilige manier bekend worden met derivaten. Dit maakt Plus500 de een van de meest aantrekkelijke derivaten brokers. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wist je al dat je ook op je cryptomunten rente kunt ontvangen?

De volgende aanbieders bieden goede rentepercentages aan:

Investeren in cryptocurrency? Onze favoriete exchange Bitvavo is de beste keus!