Mogelijkheden om te investeren in de groei van het mkb

Investeren in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een lonende manier zijn om een portfolio te diversifiëren en tegelijkertijd lokale economieën te ondersteunen. Bovendien is het mogelijk om in een vroege fase te investeren in bedrijven die wellicht een mooie groei zullen kennen. Het is echter niet zonder risico’s. Potentiële investeerders moeten de verschillende beschikbare methoden en hun risico’s begrijpen. Daarom gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop men kan investeren in het mkb en de risico’s die hieraan verbonden zijn.

Aandelenkapitaal verwerven of lening toekennen

Een van de meest gebruikelijke manieren om in een mkb-onderneming te investeren, is door aandelen in het bedrijf te kopen. Dit geeft de investeerder mede-eigendom van het bedrijf en recht op een deel van de winst. Het risico is dat als het bedrijf failliet gaat, aandeelhouders hun investering wellicht verliezen.

Een andere veelvoorkomende manier om in een mkb-bedrijf te investeren, is door het bedrijf een lening te verstrekken. Dit wordt ook wel schuldfinanciering genoemd. De investeerder wordt in dit geval een schuldeiser van het bedrijf. Het voordeel is dat de investeerder een vooraf afgesproken rente ontvangt op de geleende som en dat de terugbetaling van de lening voorrang krijgt op bijvoorbeeld de uitbetaling van aandeelhouders. Echter, men wordt geen eigenaar van het bedrijf. Een converteerbare lening, waarbij de lening in aandelen kan worden omgezet, kan een goed alternatief zijn.

Risicobeheer en waardebepaling

Een belangrijk aspect van het investeren in het mkb is risicobeheer. Dit is niet alleen relevant voor de startfinanciering, maar ook bij de financiering van bestaande mkb-bedrijven. Het is gebruikelijk dat leningen aan mkb-bedrijven de vorm hebben van achtergestelde leningen. Dit brengt enerzijds wel een hoger risico met zich, maar er staat anderzijds ook een hoger rentepercentage tegenover. Kennis van het risico is onder andere belangrijk om een correct rentepercentage te bepalen.

Voor wat aandelenverwerving betreft, is het dan weer belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de waarde van het niet-beursgenoteerde bedrijf. Deze waardering kan complex zijn. In tegenstelling tot bij beursgenoteerde aandelen als Apple en Amazon is er geen openbare markt die de waarde van de aandelen vastlegt. Er zijn echter meerdere methoden die hiervoor kunnen worden gebruikt, waaronder een DCF-analyse (discounted cash flow), de rentabiliteitswaardering en de EBITDA-methode.

Private equity: een cruciale speler bij mkb-investeringen

Private equity (PE) maakt directe investeringen in particuliere, niet-beursgenoteerde ondernemingen mogelijk. PE-fondsen verzamelen kapitaal van institutionele en individuele investeerders en investeren dit kapitaal vervolgens in bedrijven om hun groei te stimuleren, om operationele verbeteringen aan te brengen of om ze voor te bereiden op de verkoop of beursgang.

De investeringsbeslissingen worden gekenmerkt door een uitgebreide en gedetailleerde beoordeling van verschillende factoren. Ten eerste kijken ze naar de financiële gezondheid en prestaties van het bedrijf. Ze onderzoeken grondig de financiële verslagen van de onderneming, met inbegrip van de inkomsten, de winstgevendheid, de cashflow en de schuldenlast. Ten tweede kijkt men naar de groeivooruitzichten. Ze beoordelen het marktpotentieel, de concurrentie, de unieke waardeproposities en de strategische groeiplannen. Tot slot is de kwaliteit van het managementteam van het mkb-bedrijf een cruciale factor. Men wil ervan overtuigd zijn dat het managementteam bekwaam, ervaren en toegewijd is en een heldere kijk heeft op de toekomst van het bedrijf.

Wist je al dat je ook op je cryptomunten rente kunt ontvangen?

De volgende aanbieders bieden goede rentepercentages aan:

Investeren in cryptocurrency? Onze favoriete exchange Bitvavo is de beste keus!