De economische vooruitgang sinds de start van de geothermische warmteprojecten in Leeuwarden in Nederland

In Leeuwarden is een doorbraak bereikt na de officiële aftrap voor de ontwikkeling van het aardwarmteproject sinds 2021. Eind 2022 zullen met geothermische energie de eerste gebouwen in de stad via een warmtenet van duurzame warmte worden voorzien, en later hele stadswijken. Dit betekent dat de economie vooral voor de online- en sportmarkt zal verbeteren. Spelers op Casino777 of andere trending casino sites zullen ook genieten van deze economische voordelen.

Op het bedrijventerrein aan de rand van Leeuwarden lag tot voor kort een onopvallend perceel grasland. De zomerplannen van Geocombinatie Leeuwarden was het boren van de eerste put tot 2,7 kilometer diep in de ondergrond. Daar ligt, als alles goed gaat, een bron die 6.000 tot 8.000 woningen van duurzame geothermie kan voorzien. Aan het eind van de zomer zal uit de eerste boring blijken of de warmtebron echt geschikt is. Als dat zo is, kan dit grootschalige aardwarmteproject in Leeuwarden groen licht krijgen. Dat is goed nieuws, want de markten zullen verbeteren en spelers op Casino777 en andere mensen in sportbedrijven of andere platforms van de economie kunnen daarvan profiteren.

Geothermische bron en warmtenet

Nederland heeft nog nooit zo’n grote warmtebron gehad en het is voor het eerst dat er een aardwarmtebron en een warmtenet voor de gebouwde omgeving wordt ontwikkeld. Het warmtenet zal geothermische energie ontwikkelen en leveren aan bedrijven, kantoren, zorginstellingen en woningen in de stad.

Verschillende glastuinbouwbedrijven in het land maken al gebruik van aardwarmte en ook stadsverwarmingsnetten bestaan al langer. Een aardwarmteproject op deze grote schaal voor de gebouwde omgeving is echter nieuw en zal de komende jaren ongetwijfeld navolging krijgen. Uit onderzoek blijkt dat geothermie in ongeveer een kwart van de totale warmtevraag van woningen en gebouwen in Nederland kan voorzien.

Geothermische energie als ideale oplossing voor het nederlandse milieu

Het initiatief voor het project Warmte van Leeuwarden komt van Bouwgroep Dijkstra Draisma, die in 2013 al een vergunning aanvroeg voor het lokaliseren van een geschikte warmtebron voor een deel van de stad. “Steden als Leeuwarden, Drachten en Sneek hebben veel bestaande, wat oudere woningen. Aardwarmte biedt de ideale oplossing: je verduurzaamt de energiebron. Ook voor de nieuwere woningen is de duurzame bron uitermate geschikt, omdat deze woningen al een veel lagere energievraag hebben.

Economische voordelen van geothermische energie

  1. Milieuvriendelijk

Geothermische energie is milieuvriendelijker dan conventionele brandstofbronnen zoals steenkool en andere fossiele brandstoffen. Bovendien is de koolstofvoetafdruk van een geothermische energiecentrale laag. Hoewel geothermische energie enige vervuiling met zich meebrengt, is deze relatief minimaal in vergelijking met fossiele brandstoffen.

  1. Hernieuwbaar

Geothermische energie is een bron van hernieuwbare energie die zal duren totdat de aarde wordt vernietigd door de zon in ongeveer 5 miljard jaar. De hete reservoirs in de aarde worden op natuurlijke wijze aangevuld, waardoor het zowel hernieuwbaar als duurzaam is.

  1. Enorm potentieel

Het wereldwijde energieverbruik ligt momenteel rond de 15 terawatt, wat ver verwijderd is van de totale potentiële energie die beschikbaar is uit geothermische bronnen. Hoewel we de meeste reservoirs momenteel niet kunnen exploiteren, is er hoop dat het aantal exploiteerbare geothermische bronnen zal toenemen met voortdurend onderzoek en ontwikkeling in de industrie. Momenteel wordt geschat dat geothermische krachtcentrales tussen 0,0035 en 2 terawatt aan energie kunnen leveren.

  1. Duurzaam / Stabiel

Geothermische energie is een betrouwbare bron van energie in vergelijking met andere hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Dit komt omdat de bron altijd beschikbaar is om te worden aangeboord, in tegenstelling tot wind- of zonne-energie.

  1. Verwarming en koeling

Effectief gebruik van geothermische energie voor elektriciteitsopwekking vereist watertemperaturen van meer dan 150°C om turbines aan te drijven. Als alternatief kan gebruik worden gemaakt van het temperatuurverschil tussen de oppervlakte en een grondbron. Omdat de bodem beter bestand is tegen seizoensgebonden warmteveranderingen dan de lucht, kan hij fungeren als een warmteput/bron met een geothermische warmtepomp op slechts twee meter onder het oppervlak.

Wist je al dat je ook op je cryptomunten rente kunt ontvangen?

De volgende aanbieders bieden goede rentepercentages aan:

Investeren in cryptocurrency? Onze favoriete exchange Bitvavo is de beste keus!